شنبه 18 دی 1395 ساعت 23:58

در حال دریافت متن کامل خبر...

kzv luhUk wnvhuzl Hglhk nvfhvi tvUPhad hjphndi hvUPh

تصویر خبر
نظر-معاون-صدراعظم-آلمان-درباره-فروپاشی-اتحادیه-اروپا