یکشنبه 19 دی 1395 ساعت 08:35

خرم آباد - ایرنا - آئین اختتامیه هفته قرآن و عترت در خرم آباد مهمترین رویداد خبری لرستان در روز یکشنبه نوزدهم دی ماه سال 95 است.

ovl Hfhn - hdvkh - Hmdk hojjhldi itji rvHk U ujvj nv ovl Hfhn liljvdk vUdnhn ofvd gvsjhk nv vUc d;akfi kUcnil nd lhi shg 95 hsj. vUdnhnihd ofvd gvsjhk nv kUcnil nd shg 95 ovl Hfhn - hdvkh - Hmdk hojjhldi itji rvHk U ujvj nv ovl Hfhn liljvdk vUdnhn ofvd gvsjhk nv vUc d;akfi kUcnil nd lhi shg 95 hsj.

تصویر خبر
رویدادهای-خبری-لرستان-در-نوزدهم-دی-سال-95
برچسب های مرتبط: