یکشنبه 19 دی 1395 ساعت 08:56

ای که آید ز دست تو بستن/ کمر غیر دوست بشکستن!/ "فارسی وان" رفت و هست "بی بی سی"/ نرسد گرچه او به "بیست و سی" ...

hd ;i Hdn c nsj jU fsjk/ ;lv ydv nUsj fa;sjk!/ "thvsd Uhk" vtj U isj "fd fd sd"/ kvsn 'vIi hU fi "fdsj U sd" ... fd‌cplj fd fd sd vU il juxdg ;k! hd ;i Hdn c nsj jU fsjk/ ;lv ydv nUsj fa;sjk!/ "thvsd Uhk" vtj U isj "fd fd sd"/ kvsn 'vIi hU fi "fdsj U sd" ...

تصویر خبر
بی-زحمت-بی-بی-سی-رو-هم-تعطیل-کن-