یکشنبه 19 دی 1395 ساعت 09:02

جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا از صدور بیش از 15 هزار اخطاریه کتبی به مشمولان غایب خبر داد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

Ohkadk vmds shclhk Uzdti ulUld khOh hc wnUv fda hc 15 ichv hoxhvdi ;jfd fi lalUghk yhdf ofv nhn. lalUghk yhdf foUhkkn Ohkadk vmds shclhk Uzdti ulUld khOh hc wnUv fda hc 15 ichv hoxhvdi ;jfd fi lalUghk yhdf ofv nhn.

تصویر خبر
مشمولان-غایب-بخوانند