یکشنبه 19 دی 1395 ساعت 09:58

به فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه لوازم خانگی در اصفهان رباط سوم نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره ... نوشته استخدام فروشنده در فروشگاه لوازم خانگی – اصفهان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi gUhcl ohk'd nv hwtihk vfhx sUl kdhclkndl. ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi ... kUaji hsjonhl tvUakni nv tvUa'hi gUhcl ohk'd – hwtihk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl tvUakni nv tvUa'hi gUhcl ohk'd – hwtihk fi tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi gUhcl ohk'd nv hwtihk vfhx sUl kdhclkndl. ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi ... kUaji hsjonhl tvUakni nv tvUa'hi gUhcl ohk'd – hwtihk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-فروشنده-در-فروشگاه-لوازم-خانگی---اصفهان
برچسب های مرتبط: