یکشنبه 19 دی 1395 ساعت 12:47

به یک فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه لوازم تاسیسات و لوازم لوکس سرویس بهداشتی در محدوده خیابان تختی شهر ... نوشته استخدام فروشنده خانم در فروشگاه لوازم تاسیسات در رشت اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi d; tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi gUhcl jhsdshj U gUhcl gU;s svUds finhajd nv lpnUni odhfhk jojd aiv ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl nv tvUa'hi gUhcl jhsdshj nv vaj hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl tvUakni ohkl nv tvUa'hi gUhcl jhsdshj nv vaj fi d; tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi gUhcl jhsdshj U gUhcl gU;s svUds finhajd nv lpnUni odhfhk jojd aiv ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl nv tvUa'hi gUhcl jhsdshj nv vaj hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-فروشنده-خانم-در-فروشگاه-لوازم-تاسیسات-در-رشت
عبارات مرتبط با استخدام فروشنده خانم در فروشگاه لوازم تاسیسات در رشت