یکشنبه 19 دی 1395 ساعت 16:35

مدیرگروه پژوهشی ایمنی درمانی سرطان و پزشکی ترمیمی پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی با اشاره به نقش ایمنی درمانی در سرطان، گفت: کشف نقص ایمنی موجود و تقویت آن جهت حذف تومور سرطانی را ایمنی درمانی سرطان می‌گویند و درحال حاضر این علم درخط مقدم تحقیقات سرطان قرار دارد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lndv'vUi PCUiad hdlkd nvlhkd svxhk U Pca;d jvldld PCUia;ni svxhk Psjhk Oihn nhka'hid fh hahvi fi kra hdlkd nvlhkd nv svxhkT 'tj: ;at krw hdlkd lUOUn U jrUdj Hk Oij pbt jUlUv svxhkd vh hdlkd nvlhkd svxhk ld‌'Udkn U nvphg phqv hdk ugl nvox lrnl jprdrhj svxhk rvhv nhvn. jgha lprrhk ;aUv fvhd nvlhk svxhk fh vUa hdlkd nvlhkd lndv'vUi PCUiad hdlkd nvlhkd svxhk U Pca;d jvldld PCUia;ni svxhk Psjhk Oihn nhka'hid fh hahvi fi kra hdlkd nvlhkd nv svxhkT 'tj: ;at krw hdlkd lUOUn U jrUdj Hk Oij pbt jUlUv svxhkd vh hdlkd nvlhkd svxhk ld‌'Udkn U nvphg phqv hdk ugl nvox lrnl jprdrhj svxhk rvhv nhvn.

تصویر خبر
تلاش-محققان-کشور-برای-درمان-سرطان-با-روش-ایمنی-درمانی
برچسب های مرتبط: