یکشنبه 19 دی 1395 ساعت 20:55

«جمعیت ایران رو به چاقی می‌رود.» این عنوان کارتون امروز روزنامه شرق است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

KOludj hdvhk vU fi Ihrd ld‌vUn.L hdk ukUhk ;hvjUk hlvUc vUckhli avr hsj. iv vUc Ihr‌jv hc ndvUc! KOludj hdvhk vU fi Ihrd ld‌vUn.L hdk ukUhk ;hvjUk hlvUc vUckhli avr hsj.

تصویر خبر
هر-روز-چاق-تر-از-دیروز-