یکشنبه 19 دی 1395 ساعت 23:47

«بنیاد فارسی» با هدف ساماندهی تحقیقات و پژوهش‌های فارسی مربوط به میراث خطی در شبه قاره هند با همکاری «بنیاد بیدل دهلوی» در هند افتتاح شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

Kfkdhn thvsdL fh int shlhknid jprdrhj U PCUia‌ihd thvsd lvfUx fi ldvhe oxd nv afi rhvi ikn fh il;hvd Kfkdhn fdng nigUdL nv ikn htjjhp an. Kfkdhn thvsdL nv ikn htjjhp an(hofhv hnfd U ikvd) Kfkdhn thvsdL fh int shlhknid jprdrhj U PCUia‌ihd thvsd lvfUx fi ldvhe oxd nv afi rhvi ikn fh il;hvd Kfkdhn fdng nigUdL nv ikn htjjhp an.

تصویر خبر
-بنیاد-فارسی--در-هند-افتتاح-شد-اخبار-ادبی-و-هنری-
برچسب های مرتبط: