یکشنبه 19 دی 1395 ساعت 23:47

دانشگاه آزاد اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد، کلیه فعالیت‌های اداری، آموزشی و خدماتی این دانشگاه در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه 20 و 21 دیماه 1395 تعطیل است.

nhka'hi Hchn hsghld nv hxghudi‌hd hughl ;vnT ;gdi tuhgdj‌ihd hnhvdT HlUcad U onlhjd hdk nhka'hi nv vUcihd nUakfi U si‌akfi 20 U 21 ndlhi 1395 juxdg hsj. juxdgd nhka'hi Hchn nv vUcihd‌ nUakfi U si‌akfi nhka'hi Hchn hsghld nv hxghudi‌hd hughl ;vnT ;gdi tuhgdj‌ihd hnhvdT HlUcad U onlhjd hdk nhka'hi nv vUcihd nUakfi U si‌akfi 20 U 21 ndlhi 1395 juxdg hsj.

تصویر خبر
تعطیلی-دانشگاه-آزاد-در-روزهای--دوشنبه-و-سه-شنبه
برچسب های مرتبط: