یکشنبه 19 دی 1395 ساعت 23:47

دولت با اختصاص مبلغ ۴۱۳ میلیارد و ۱۷۰ میلیون ریال اعتبار و تسهیلات بانکی برای پیشگیری و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه در برخی مناطق کشور موافقت کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

nUgj fh hojwhw lfgy ۴۱۳ ldgdhvn U ۱۷۰ ldgdUk vdhg hujfhv U jsidghj fhk;d fvhd Pda'dvd U Ofvhk oshvhj khad hc pUhne ydvljvrfi nv fvod lkhxr ;aUv lUhtrj ;vn. llkUudj Uhvnhj oUnvUihd fh ulv fda hc d; shg nUgj fh hojwhw lfgy ۴۱۳ ldgdhvn U ۱۷۰ ldgdUk vdhg hujfhv U jsidghj fhk;d fvhd Pda'dvd U Ofvhk oshvhj khad hc pUhne ydvljvrfi nv fvod lkhxr ;aUv lUhtrj ;vn.

تصویر خبر
ممنوعیت-واردات-خودروهای-با-عمر-بیش-از-یک-سال
برچسب های مرتبط: