یکشنبه 19 دی 1395 ساعت 23:48

تهران - ایرنا - خبر درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی یار دیرین امام و رهبری ورئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بلافاصله بعد ازانتشاردررسانه های مکتوب، دیداری،شنیداری وفضای مجازی بازتاب گسترده ای پیدا کرده و به خبر اول رسانه های بزرگ جهان تبدیل شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

jivhk - hdvkh - ofv nv'baj Hdj hggi ihald vtskOhkd dhv ndvdk hlhl U vifvd Uvmds lOlu jaodw lwgpj kzhl fghthwgi fun hchkjahvnvvshki ihd l;jUfT ndnhvdTakdnhvd Utqhd lOhcd fhcjhf 'sjvni hd Pdnh ;vni U fi ofv hUg vshki ihd fcv' Oihk jfndg an. ofv nv'baj Hdj hggi ihald vtskOhkd Oihkd an jivhk - hdvkh - ofv nv'baj Hdj hggi ihald vtskOhkd dhv ndvdk hlhl U vifvd Uvmds lOlu jaodw lwgpj kzhl fghthwgi fun hchkjahvnvvshki ihd l;jUfT ndnhvdTakdnhvd Utqhd lOhcd fhcjhf 'sjvni hd Pdnh ;vni U fi ofv hUg vshki ihd fcv' Oihk jfndg an.

تصویر خبر
خبر-درگذشت-آیت-الله-هاشمی-رفسنجانی-جهانی-شد