یکشنبه 19 دی 1395 ساعت 23:49

عضو هیئت مؤسس جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی با بیان اینکه وضعیت کنونی شایسته نظام اسلامی و ملت ایران نیست گفت: این جبهه خواهان مقابله با وضع موجود در کشور است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

uqU idmj lVss Ofii lvnld kdvUihd hkrghf hsghld fh fdhk hdk;i Uqudj ;kUkd ahdsji kzhl hsghld U lgj hdvhk kdsj 'tj: hdk Ofii oUhihk lrhfgi fh Uqu lUOUn nv ;aUv hsj. KOfii lvnld kdvUihd hkrghfL oUhihk jyddv Uqu lUOUn nv ;aUv hsj uqU idmj lVss Ofii lvnld kdvUihd hkrghf hsghld fh fdhk hdk;i Uqudj ;kUkd ahdsji kzhl hsghld U lgj hdvhk kdsj 'tj: hdk Ofii oUhihk lrhfgi fh Uqu lUOUn nv ;aUv hsj.

تصویر خبر
-جبهه-مردمی-نیروهای-انقلاب--خواهان-تغییر-وضع-موجود-در-کشور-است
برچسب های مرتبط: