یکشنبه 19 دی 1395 ساعت 23:50

فیلمی از خلاصه بازی چلسی 4-1 پیتربورو از جام حذفی انگلیس را مشاهده می‌کنید.

در حال دریافت متن کامل خبر...

tdgld hc oghwi fhcd Igsd 4-1 PdjvfUvU hc Ohl pbtd hk'gds vh lahini ld‌;kdn. oghwi fhcd Igsd _ PdjvfUvU + tdgl tdgld hc oghwi fhcd Igsd 4-1 PdjvfUvU hc Ohl pbtd hk'gds vh lahini ld‌;kdn.

تصویر خبر
خلاصه-بازی-چلسی---پیتربورو---فیلم
برچسب های مرتبط: