یکشنبه 19 دی 1395 ساعت 23:51

علی مطهری نائب رئیس مجلس در پیامی توئیتری درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفت:«رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی مردی که در سال‌های اخیر به خوبی با آفات و آسیب‌های انقلاب اسلامی مبارزه کرد، بر امت اسلام تسلیت باد.»

ugd lxivd khmf vmds lOgs nv Pdhld jUmdjvd nv'baj Hdj hggi ihald vtskOhkd vh jsgdj 'tj:Kvpgj Hdj hggi ihald vtskOhkd lvnd ;i nv shg‌ihd hodv fi oUfd fh Hthj U Hsdf‌ihd hkrghf hsghld lfhvci ;vnT fv hlj hsghl jsgdj fhn.L Uh;ka jUddjvd ugd lxivd fi nv'baj Hdj‌hggi ihald ugd lxivd khmf vmds lOgs nv Pdhld jUmdjvd nv'baj Hdj hggi ihald vtskOhkd vh jsgdj 'tj:Kvpgj Hdj hggi ihald vtskOhkd lvnd ;i nv shg‌ihd hodv fi oUfd fh Hthj U Hsdf‌ihd hkrghf hsghld lfhvci ;vnT fv hlj hsghl jsgdj fhn.L