یکشنبه 19 دی 1395 ساعت 23:51

حسین مرعشی و یاسر هاشمی از تدفین پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حرم حضرت معصومه خبر دادند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

psdk lvuad U dhsv ihald hc jntdk Pd;v Hdj hggi ihald vtskOhkd nv pvl pqvj luwUli ofv nhnkn. Pd;vHdj hggi ihald vtskOhkd nv rl ntk ld aUn psdk lvuad U dhsv ihald hc jntdk Pd;v Hdj hggi ihald vtskOhkd nv pvl pqvj luwUli ofv nhnkn.

تصویر خبر
پیکرآیت-الله-هاشمی-رفسنجانی-در-قم-دفن-می-شود
برچسب های مرتبط: