یکشنبه 19 دی 1395 ساعت 23:51

فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در دوران دفاع مقدس حضور ارزشمندی داشت و در برهه‌ای از زمان نفر اول جنگ بود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

tuhg sdhsd hwghp xgf 'tj: lvpUl Hdj‌hggi ihald‌vtskOhkd nv nUvhk nthu lrns pqUv hvcalknd nhaj U nv fvii‌hd hc clhk ktv hUg Ok' fUn. Hdj‌hggi ihald‌vtskOhkd nv nUvhk nthu lrns pqUv hvcalknd nhajkn tuhg sdhsd hwghp xgf 'tj: lvpUl Hdj‌hggi ihald‌vtskOhkd nv nUvhk nthu lrns pqUv hvcalknd nhaj U nv fvii‌hd hc clhk ktv hUg Ok' fUn.

تصویر خبر
آیت-الله-هاشمی-رفسنجانی-در-دوران-دفاع-مقدس-حضور-ارزشمندی-داشتند
برچسب های مرتبط: