یکشنبه 19 دی 1395 ساعت 23:52

اهم اخبار گروه ورزش باشگاه خبرنگاران مورخ یکشنبه 19 دی ماه را در بسته ذیل مشاهده کنید.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hil hofhv 'vUi Uvca fha'hi ofvk'hvhk lUvo d;akfi 19 nd lhi vh nv fsji bdg lahini ;kdn. hc jOlu iUhnhvhk hsjrghg U auhv ugdi idmj lndvi jh tdgl jvs fhcd;khk hsPhkdhdd hc srUx iUhPdlh hil hofhv 'vUi Uvca fha'hi ofvk'hvhk lUvo d;akfi 19 nd lhi vh nv fsji bdg lahini ;kdn.