یکشنبه 19 دی 1395 ساعت 23:53

اسحاق جهانگیری در پیام تسلیت درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی،‌ ایشان را سنگ صبور برای رنج های مردم و سرمشقی نیکو برای ابراز رضایت در برابر خداوند توصیف کرد و این ضایعه ملی را به رهبر معظم انقلاب، مراجع عظام تقلید و حوزه های علمیه، ملت بزرگ ایران و خانواده شریف و صبور آن بزرگ، تسلیت گفت.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hsphr Oihk'dvd nv Pdhl jsgdj nv'baj Hdj hggi ihald vtskOhkdT‌ hdahk vh sk' wfUv fvhd vkO ihd lvnl U svlard kd;U fvhd hfvhc vqhdj nv fvhfv onhUkn jUwdt ;vn U hdk qhdui lgd vh fi vifv luzl hkrghfT lvhOu uzhl jrgdn U pUci ihd ugldiT lgj fcv' hdvhk U ohkUhni avdt U wfUv Hk fcv'T jsgdj 'tj. nUgj Pajdfhkd aOhu vh hc nsj nhn hsphr Oihk'dvd nv Pdhl jsgdj nv'baj Hdj hggi ihald vtskOhkdT‌ hdahk vh sk' wfUv fvhd vkO ihd lvnl U svlard kd;U fvhd hfvhc vqhdj nv fvhfv onhUkn jUwdt ;vn U hdk qhdui lgd vh fi vifv luzl hkrghfT lvhOu uzhl jrgdn U pUci ihd ugldiT lgj fcv' hdvhk U ohkUhni avdt U wfUv Hk fcv'T jsgdj 'tj.