یکشنبه 19 دی 1395 ساعت 23:53

تهران - ایرنا - دانشگاه آزاد اسلامی در اطلاعیه شماره 2 خود اعلام کرد:‌ دانشگاه آزاد روزهای دوشنبه و سه شنبه 20 و 21 دیماه 1395 تعطیل شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

jivhk - hdvkh - nhka'hi Hchn hsghld nv hxghudi alhvi 2 oUn hughl ;vn:‌ nhka'hi Hchn vUcihd nUakfi U si akfi 20 U 21 ndlhi 1395 juxdg an. nhka'hi Hchn nUakfi U si akfi juxdg hsj jivhk - hdvkh - nhka'hi Hchn hsghld nv hxghudi alhvi 2 oUn hughl ;vn:‌ nhka'hi Hchn vUcihd nUakfi U si akfi 20 U 21 ndlhi 1395 juxdg an.

تصویر خبر
دانشگاه-آزاد-دوشنبه-و-سه-شنبه-تعطیل-است
برچسب های مرتبط: