یکشنبه 19 دی 1395 ساعت 23:54

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل آیت الله هاشمی رفسنجانی را یار وفادار امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری دانسته و درگذشت او را به ملت ایران تسلیت گفت.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lahUv lrhl luzl vifvd nv hlUv fdk hglgg Hdj hggi ihald vtskOhkd vh dhv Uthnhv hlhl oldkd (vi) U lrhl luzl vifvd nhksji U nv'baj hU vh fi lgj hdvhk jsgdj 'tj. Ughdjd: Hdj hggi ihald vtskOhkd dhvd Uthnhv U lsjp;l nv ;khv hlhl (vi) U vifvd fUnkn lahUv lrhl luzl vifvd nv hlUv fdk hglgg Hdj hggi ihald vtskOhkd vh dhv Uthnhv hlhl oldkd (vi) U lrhl luzl vifvd nhksji U nv'baj hU vh fi lgj hdvhk jsgdj 'tj.

تصویر خبر
ولایتی--آیت-الله-هاشمی-رفسنجانی-یاری-وفادار-و-مستحکم-در-کنار-امام--ره--و-رهبری-بودند