یکشنبه 19 دی 1395 ساعت 23:54

در پی درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی روز دوشنبه و روز سه شنبه 20 21 دی ماه تعطیل اعلام شد.

nv Pd nv'baj Hdj hggi ihald vtskOhkd vUc nUakfi U vUc si akfi 20 21 nd lhi juxdg hughl an. hxghudi nhka'hi Hchn nv owUwd juxdgd nhka'hi+ skn nv Pd nv'baj Hdj hggi ihald vtskOhkd vUc nUakfi U vUc si akfi 20 21 nd lhi juxdg hughl an.

تصویر خبر
اطلاعیه-دانشگاه-آزاد-در-خصوصی-تعطیلی-دانشگاه--سند
برچسب های مرتبط: