یکشنبه 19 دی 1395 ساعت 23:55

وزیر اطلاعات گفت: مرحوم آیت الله هاشمی حاضر بودند برای حفظ مصالح نظام جان خود را به خطر بیاندازند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

Ucdv hxghuhj 'tj: lvpUl Hdj hggi ihald phqv fUnkn fvhd ptz lwhgp kzhl Ohk oUn vh fi oxv fdhknhckn. lvpUl Hdj hggi ihald phqv fUn fvhd ptz kzhl Ohk oUn vh fi oxv fdhknhckn Ucdv hxghuhj 'tj: lvpUl Hdj hggi ihald phqv fUnkn fvhd ptz lwhgp kzhl Ohk oUn vh fi oxv fdhknhckn.

تصویر خبر
مرحوم-آیت-الله-هاشمی-حاضر-بود-برای-حفظ-نظام-جان-خود-را-به-خطر-بیاندازند
برچسب های مرتبط: