یکشنبه 19 دی 1395 ساعت 23:55

مهر نوشت:نزدیکان آیت الله هاشمی از تدفین پیکر آیت الله در حرم حضرت معصومه خبر دادند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

liv kUaj:kcnd;hk Hdj hggi ihald hc jntdk Pd;v Hdj hggi nv pvl pqvj luwUli ofv nhnkn. Pd;vHdj hggi ihald vtskOhkd nv rl ntk ld aUn liv kUaj:kcnd;hk Hdj hggi ihald hc jntdk Pd;v Hdj hggi nv pvl pqvj luwUli ofv nhnkn.

تصویر خبر
پیکرآیت-الله-هاشمی-رفسنجانی-در-قم-دفن-می-شود
برچسب های مرتبط: