دوشنبه 20 دی 1395 ساعت 08:12

خرم آباد - ایرنا - جلسه کارگروه امور زیربنایی مهمترین رویدادی است که روز دوشنبه بیستم دی ماه سال 95 در لرستان خبری می شود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

ovl Hfhn - hdvkh - Ogsi ;hv'vUi hlUv cdvfkhdd liljvdk vUdnhnd hsj ;i vUc nUakfi fdsjl nd lhi shg 95 nv gvsjhk ofvd ld aUn. vUdnhn ofvd gvsjhk nv fdsjl nd lhi shg 95 ovl Hfhn - hdvkh - Ogsi ;hv'vUi hlUv cdvfkhdd liljvdk vUdnhnd hsj ;i vUc nUakfi fdsjl nd lhi shg 95 nv gvsjhk ofvd ld aUn.

تصویر خبر
رویداد-خبری-لرستان-در-بیستم-دی-ماه-سال-95
برچسب های مرتبط: