دوشنبه 20 دی 1395 ساعت 08:44

به یک فروشنده خانم مجرب جهت کار در عطر فروشی در اصفهان محدوده چهار باغ نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با ... نوشته استخدام فروشنده مجرب عطر فروشی – اصفهان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi d; tvUakni ohkl lOvf Oij ;hv nv uxv tvUad nv hwtihk lpnUni Iihv fhy kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh ... kUaji hsjonhl tvUakni lOvf uxv tvUad – hwtihk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl tvUakni lOvf uxv tvUad – hwtihk fi d; tvUakni ohkl lOvf Oij ;hv nv uxv tvUad nv hwtihk lpnUni Iihv fhy kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh ... kUaji hsjonhl tvUakni lOvf uxv tvUad – hwtihk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-فروشنده-مجرب-عطر-فروشی---اصفهان
برچسب های مرتبط: