دوشنبه 20 دی 1395 ساعت 09:41

به یک نفر ترجیحا خانم ، لیسانس تمامی گرایش های شیمی و رشته های مرتبط با ۳ سال سابقه کار ... نوشته استخدام لیسانس شیمی در کارخانجات بسته بندی در مشهد اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi d; ktv jvOdph ohkl T gdshks jlhld 'vhda ihd adld U vaji ihd lvjfx fh ۳ shg shfri ;hv ... kUaji hsjonhl gdshks adld nv ;hvohkOhj fsji fknd nv lain hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl gdshks adld nv ;hvohkOhj fsji fknd nv lain fi d; ktv jvOdph ohkl T gdshks jlhld 'vhda ihd adld U vaji ihd lvjfx fh ۳ shg shfri ;hv ... kUaji hsjonhl gdshks adld nv ;hvohkOhj fsji fknd nv lain hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-لیسانس-شیمی-در-کارخانجات-بسته-بندی-در-مشهد
برچسب های مرتبط: