دوشنبه 20 دی 1395 ساعت 09:41

به تعدادی فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه فرش ملت در همدان نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر ... نوشته استخدام تعدادی فروشنده در فروشگاه فرش ملت – همدان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi junhnd tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi tva lgj nv ilnhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv ... kUaji hsjonhl junhnd tvUakni nv tvUa'hi tva lgj – ilnhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl junhnd tvUakni nv tvUa'hi tva lgj – ilnhk fi junhnd tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi tva lgj nv ilnhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv ... kUaji hsjonhl junhnd tvUakni nv tvUa'hi tva lgj – ilnhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-تعدادی-فروشنده-در-فروشگاه-فرش-ملت---همدان
برچسب های مرتبط: