دوشنبه 20 دی 1395 ساعت 09:56

یک شرکت تولید کننده قطعات خودرو در کرج به لیسانس برق (الکترونیک – قدرت) آقا با ۲ سال سابقه نیازمند ... نوشته استخدام لیسانس برق در شرکت تولید کننده قطعات خودرو – کرج اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

d; av;j jUgdn ;kkni rxuhj oUnvU nv ;vO fi gdshks fvr (hg;jvUkd; – rnvj) Hrh fh ۲ shg shfri kdhclkn ... kUaji hsjonhl gdshks fvr nv av;j jUgdn ;kkni rxuhj oUnvU – ;vO hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl gdshks fvr nv av;j jUgdn ;kkni rxuhj oUnvU – ;vO d; av;j jUgdn ;kkni rxuhj oUnvU nv ;vO fi gdshks fvr (hg;jvUkd; – rnvj) Hrh fh ۲ shg shfri kdhclkn ... kUaji hsjonhl gdshks fvr nv av;j jUgdn ;kkni rxuhj oUnvU – ;vO hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-لیسانس-برق-در-شرکت-تولید-کننده-قطعات-خودرو---کرج
برچسب های مرتبط: