دوشنبه 20 دی 1395 ساعت 10:22

بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) در پیامی تاکید کرد: آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی از حامیان آرمان قدس بود.

fsdO nhkaOUdd nhka'hi hlhl whnr(u) nv Pdhld jh;dn ;vn: Hdj‌hggi ihald‌vtskOhkd hc phldhk Hvlhk rns fUn. Hdj‌hggi ihald‌vtskOhkd hc phldhk Hvlhk rns fUn fsdO nhkaOUdd nhka'hi hlhl whnr(u) nv Pdhld jh;dn ;vn: Hdj‌hggi ihald‌vtskOhkd hc phldhk Hvlhk rns fUn.

تصویر خبر
آیت-الله-هاشمی-رفسنجانی-از-حامیان-آرمان-قدس-بود