دوشنبه 20 دی 1395 ساعت 10:37

به دو فروشنده خانم محجبه به صورت تمام وقت جهت فروشگاه بزرگ در قم نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره ... نوشته استخدام فروشنده خانم محجبه جهت فروشگاه بزرگ در قم اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi nU tvUakni ohkl lpOfi fi wUvj jlhl Urj Oij tvUa'hi fcv' nv rl kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl lpOfi Oij tvUa'hi fcv' nv rl hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl tvUakni ohkl lpOfi Oij tvUa'hi fcv' nv rl fi nU tvUakni ohkl lpOfi fi wUvj jlhl Urj Oij tvUa'hi fcv' nv rl kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl lpOfi Oij tvUa'hi fcv' nv rl hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-فروشنده-خانم-محجبه-جهت-فروشگاه-بزرگ-در-قم