دوشنبه 20 دی 1395 ساعت 11:21

شرح زندگی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام را به روایت تصویر در این بسته خبری ببینید.

avp ckn'd vmds trdn lOlu jaodw lwgpj kzhl vh fi vUhdj jwUdv nv hdk fsji ofvd ffdkdn. ckn'd‌khli Hdj hggi ihald vtskOhkd avp ckn'd vmds trdn lOlu jaodw lwgpj kzhl vh fi vUhdj jwUdv nv hdk fsji ofvd ffdkdn.

تصویر خبر
زندگی-نامه-آیت-الله-هاشمی-رفسنجانی