دوشنبه 20 دی 1395 ساعت 12:02

روزنامه پیام استان سمنان روز دوشنبه بیستم دی 95 در شماره چهار هزار و 391 یادداشتی با عنوان «طلاق عاطفی، جدی‌ترین مشکل جوانان ایران» در ستون جوانان به قلم سمیه معلمیان منتشر کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

vUckhli Pdhl hsjhk slkhk vUc nUakfi fdsjl nd 95 nv alhvi Iihv ichv U 391 dhnnhajd fh ukUhk Kxghr uhxtdT Ond‌jvdk la;g OUhkhk hdvhkL nv sjUk OUhkhk fi rgl sldi lugldhk lkjav ;vn. xghr uhxtdT Ond‌jvdk la;g OUhkhk hdvhk vUckhli Pdhl hsjhk slkhk vUc nUakfi fdsjl nd 95 nv alhvi Iihv ichv U 391 dhnnhajd fh ukUhk Kxghr uhxtdT Ond‌jvdk la;g OUhkhk hdvhkL nv sjUk OUhkhk fi rgl sldi lugldhk lkjav ;vn.

تصویر خبر
طلاق-عاطفی--جدی-ترین-مشکل-جوانان-ایران
برچسب های مرتبط: