دوشنبه 20 دی 1395 ساعت 23:31

تسنیم نوشت: سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت هیچ ارتباط دیپلماتیکی تهران و واشنگتن در خصوص شلیک اخطار نیروی دریایی آمریکا به سمت قایق‌های ایرانی صورت نگرفته است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

jskdl kUaj: sok'Ud Uchvj ohvOi Hlvd;h 'tj idI hvjfhx ndPglhjd;d jivhk U Uhak'jk nv owUw agd; hoxhv kdvUd nvdhdd Hlvd;h fi slj rhdr‌ihd hdvhkd wUvj k'vtji hsj. hzihvhj Ohk ;vfd nvfhvi hoxhv kdvUd nvdhdd Hlvd;h fi rhdr‌ihd hdvhk jskdl kUaj: sok'Ud Uchvj ohvOi Hlvd;h 'tj idI hvjfhx ndPglhjd;d jivhk U Uhak'jk nv owUw agd; hoxhv kdvUd nvdhdd Hlvd;h fi slj rhdr‌ihd hdvhkd wUvj k'vtji hsj.

تصویر خبر
اظهارات-جان-کربی-درباره-اخطار-نیروی-دریایی-آمریکا-به-قایق-های-ایران