دوشنبه 20 دی 1395 ساعت 23:33

بیروت – ایرنا - « ولید جنبلاط» رئیس حزب دروزی سوسیالیست ترقیخواه تاکید کرد که آیت الله « اکبرهاشمی رفسنجانی» با نقش آفرینی های سیاسی، تاثیر بزرگی بر تحولات داخل و خارج از ایران داشت.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fdvUj – hdvkh - K Ugdn OkfghxL vmds pcf nvUcd sUsdhgdsj jvrdoUhi jh;dn ;vn ;i Hdj hggi K h;fvihald vtskOhkdL fh kra Htvdkd ihd sdhsdT jhedv fcv'd fv jpUghj nhog U ohvO hc hdvhk nhaj. Ugdn Okfghx:kra Htvdkd ihd ihald vtskOhkd jhedvcdhnd nvjpUghj nhog UohvO hc hdvhk 'bhaj fdvUj – hdvkh - K Ugdn OkfghxL vmds pcf nvUcd sUsdhgdsj jvrdoUhi jh;dn ;vn ;i Hdj hggi K h;fvihald vtskOhkdL fh kra Htvdkd ihd sdhsdT jhedv fcv'd fv jpUghj nhog U ohvO hc hdvhk nhaj.

تصویر خبر
ولید-جنبلاط-نقش-آفرینی-های-هاشمی-رفسنجانی-تاثیرزیادی-درتحولات-داخل-وخارج-از-ایران-گذاشت
برچسب های مرتبط: