دوشنبه 20 دی 1395 ساعت 23:33

کیش-ایرنا- معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت گفت: مرحوم آیت الله هاشمی، مسائل مربوط به توسعه کشور، به ویژه صنعت نفت، انرژی و آب را با جدیت، علاقه و جزئیات کامل دنبال می کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

;da-hdvkh- luhUk lndvuhlg av;j lgd ktj 'tj: lvpUl Hdj hggi ihaldT lshmg lvfUx fi jUsui ;aUvT fi UdCi wkuj ktjT hkvCd U Hf vh fh OndjT ughri U Ocmdhj ;hlg nkfhg ld ;vn. Hdj hggi ihald lshmg lvfUx fi jUsui ;aUv vh fh Ondj nkfhg ld ;vn ;da-hdvkh- luhUk lndvuhlg av;j lgd ktj 'tj: lvpUl Hdj hggi ihaldT lshmg lvfUx fi jUsui ;aUvT fi UdCi wkuj ktjT hkvCd U Hf vh fh OndjT ughri U Ocmdhj ;hlg nkfhg ld ;vn.

تصویر خبر
آیت-الله-هاشمی-مسائل-مربوط-به-توسعه-کشور-را-با-جدیت-دنبال-می-کرد
برچسب های مرتبط: