دوشنبه 20 دی 1395 ساعت 23:38

رونالدو که از جانب فیفا به عنوان مرد سال فوتبال جهان انتخاب شد مسی را هم بی نصیب نگذاشت و به رقیب جدی خود کنایه زد.

vUkhgnU ;i hc Ohkf tdth fi ukUhk lvn shg tUjfhg Oihk hkjohf an lsd vh il fd kwdf k'bhaj U fi vrdf Ond oUn ;khdi cn. sud ld‌;kl lsd U fhvshdd‌ih vh nv; ;kl vUkhgnU ;i hc Ohkf tdth fi ukUhk lvn shg tUjfhg Oihk hkjohf an lsd vh il fd kwdf k'bhaj U fi vrdf Ond oUn ;khdi cn.

تصویر خبر
سعی-می-کنم-مسی-و-بارسایی-ها-را-درک-کنم
برچسب های مرتبط: