دوشنبه 20 دی 1395 ساعت 23:41

پس از اعلام رای کمیته انضباطی درباره دیدار ناتمام هاوش گنبد و شهرداری تبریز،مدیر عامل هاوش انصراف این تیم را از لیگ برتر اعلام کرد.

Ps hc hughl vhd ;ldji hkqfhxd nvfhvi ndnhv khjlhl ihUa 'kfn U aivnhvd jfvdcTlndv uhlg ihUa hkwvht hdk jdl vh hc gd' fvjv hughl ;vn. fdhkdi lndvuhlg fha'hi ihUa 'kfn fi iUhnhvhk Ps hc hughl vhd ;ldji hkqfhxd nvfhvi ndnhv khjlhl ihUa 'kfn U aivnhvd jfvdcTlndv uhlg ihUa hkwvht hdk jdl vh hc gd' fvjv hughl ;vn.

تصویر خبر
بیانیه-مدیرعامل-باشگاه-هاوش-گنبد-به-هواداران
برچسب های مرتبط: