دوشنبه 20 دی 1395 ساعت 23:41

سرپرست باشگاه و سرمربی نفت تهران با ارسال نامه هایی به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال خواهان تجدید نظر و واخواهی پرونده محرومیت علی دایی شدند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

svPvsj fha'hi U svlvfd ktj jivhk fh hvshg khli ihdd fi ;ldji hkqfhxd tnvhsdUk tUjfhg oUhihk jOndn kzv U UhoUhid PvUkni lpvUldj ugd nhdd ankn. khli aivdhvd U nhdd fi ;ldji hkqfhxd svPvsj fha'hi U svlvfd ktj jivhk fh hvshg khli ihdd fi ;ldji hkqfhxd tnvhsdUk tUjfhg oUhihk jOndn kzv U UhoUhid PvUkni lpvUldj ugd nhdd ankn.

تصویر خبر
نامه-شهریاری-و-دایی-به-کمیته-انضباطی