دوشنبه 20 دی 1395 ساعت 23:41

یزد – ایرنا- امام جمعه ابرکوه گفت : مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی نماد صبر ومقاومت و هوشیاری در برابر دسیسه ها ودفع ترفندهای دشمنان بودو درعشق ووفاداری به ولایت سنگ تمام گذاشت .

در حال دریافت متن کامل خبر...

dcn – hdvkh- hlhl Olui hfv;Ui 'tj : lvpUl Hdj hggi ihald vtskOhkd klhn wfv UlrhUlj U iUadhvd nv fvhfv nsdsi ih Untu jvtknihd nalkhk fUnU nvuar UUthnhvd fi Ughdj sk' jlhl 'bhaj . hlhl Olui hfv;Ui: Hdj hggi ihald vtskOhkd klhn wfv UlrhUlj fUn dcn – hdvkh- hlhl Olui hfv;Ui 'tj : lvpUl Hdj hggi ihald vtskOhkd klhn wfv UlrhUlj U iUadhvd nv fvhfv nsdsi ih Untu jvtknihd nalkhk fUnU nvuar UUthnhvd fi Ughdj sk' jlhl 'bhaj .

تصویر خبر
امام-جمعه-ابرکوه--آیت-الله-هاشمی-رفسنجانی-نماد-صبر-ومقاومت-بود