دوشنبه 20 دی 1395 ساعت 23:41

یک منبع آگاه در تیم انتقالی دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید آمریکا گفت: 'جرد کوشنر' داماد ترامپ به عنوان مشاور ارشد وی به کاخ سفید راه می یابد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

d; lkfu H'hi nv jdl hkjrhgd nUkhgn jvhlP vmds OliUvd Ondn Hlvd;h 'tj: 'Ovn ;Uakv' nhlhn jvhlP fi ukUhk lahUv hvan Ud fi ;ho stdn vhi ld dhfn. nhlhn jvhlP nv vhi UvUn fi ;ho stdn d; lkfu H'hi nv jdl hkjrhgd nUkhgn jvhlP vmds OliUvd Ondn Hlvd;h 'tj: 'Ovn ;Uakv' nhlhn jvhlP fi ukUhk lahUv hvan Ud fi ;ho stdn vhi ld dhfn.

تصویر خبر
داماد-ترامپ-در-راه-ورود-به-کاخ-سفید
برچسب های مرتبط: