دوشنبه 20 دی 1395 ساعت 23:43

انتهای دعوای برانکو – کی‌روش به استعفای ظاهرا کتبی سرمربی تیم ملی منجر شد اما به نظر می‌رسد که این استعفا بیشتر از آنکه ضمانت اجرایی داشته باشد، دستاویزی برای گرفتن امتیازات بیشتر است. به گزارش مشرق، چه آنکه کی‌روش در متن کوتاه استعفایش به مشکلات سخت افزاری همیشگی اشاره کرده؛ لغو اردوها، کمبود بازی‌های […]

hkjihd nuUhd fvhk;U – ;d‌vUa fi hsjuthd zhivh ;jfd svlvfd jdl lgd lkOv an hlh fi kzv ld‌vsn ;i hdk hsjuth fdajv hc Hk;i qlhkj hOvhdd nhaji fhanT nsjhUdcd fvhd 'vtjk hljdhchj fdajv hsj. fi 'chva lavrT Ii Hk;i ;d‌vUa nv ljk ;Ujhi hsjuthda fi la;ghj soj htchvd ilda'd hahvi ;vniY gyU hvnUihT ;lfUn fhcd‌ihd O…I hsjuthd ۱۵ ldgdhvnd ;d‌vUa hkjihd nuUhd fvhk;U – ;d‌vUa fi hsjuthd zhivh ;jfd svlvfd jdl lgd lkOv an hlh fi kzv ld‌vsn ;i hdk hsjuth fdajv hc Hk;i qlhkj hOvhdd nhaji fhanT nsjhUdcd fvhd 'vtjk hljdhchj fdajv hsj. fi 'chva lavrT Ii Hk;i ;d‌vUa nv ljk ;Ujhi hsjuthda fi la;ghj soj htchvd ilda'd hahvi ;vniY gyU hvnUihT ;lfUn fhcd‌ihd O…I

تصویر خبر
استعفای-۱۵-میلیاردی-کی-روش
برچسب های مرتبط: