دوشنبه 20 دی 1395 ساعت 23:46

این پیمانه موضوعاتی همچون تغییرات بازار سهام تهران، نرخ دلار بانکی، قیمت انواع سکه، طلا، نقره و نفت خام، راهکار آلمان برای تقویت اقتصاد، ادامه سوآپ گاز ترکمنستان از مسیر ایران به جمهوری آذربایجان، بدترین ارز سال 2017، کاهش تولید نفت روسیه و عربستان و سقوط ارزش پوند به دنبال اظهارات 'ترزا می'، در بر دارد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hdk Pdlhki lUqUuhjd ilIUk jyddvhj fhchv sihl jivhkT kvo nghv fhk;dT rdlj hkUhu s;iT xghT krvi U ktj ohlT vhi;hv Hglhk fvhd jrUdj hrjwhnT hnhli sUHP 'hc jv;lksjhk hc lsdv hdvhk fi OliUvd HbvfhdOhkT fnjvdk hvc shg 2017T ;hia jUgdn ktj vUsdi U uvfsjhk U srUx hvca PUkn fi nkfhg hzihvhj 'jvch ld'T nv fv nhvn. hc Kvhi;hv uvfsjhk fvhd ;hia 20 ldgdhvn nghvd icdki‌ihdaL jh Krnvj klhdd nghv nv fvhfv۶ hvcL hdk Pdlhki lUqUuhjd ilIUk jyddvhj fhchv sihl jivhkT kvo nghv fhk;dT rdlj hkUhu s;iT xghT krvi U ktj ohlT vhi;hv Hglhk fvhd jrUdj hrjwhnT hnhli sUHP 'hc jv;lksjhk hc lsdv hdvhk fi OliUvd HbvfhdOhkT fnjvdk hvc shg 2017T ;hia jUgdn ktj vUsdi U uvfsjhk U srUx hvca PUkn fi nkfhg hzihvhj 'jvch ld'T nv fv nhvn.