دوشنبه 20 دی 1395 ساعت 23:50

یک فروند بالگرد آپاچی آل سعود دو سبزی فروش یمنی را در جاده المخاء – باب المندب به شهادت رساند....

در حال دریافت متن کامل خبر...

d; tvUkn fhg'vn HPhId Hg suUn nU sfcd tvUa dlkd vh nv Ohni hglohM – fhf hglknf fi aihnj vshkn.... fhg'vn HPhId uvfsjhk KnU sfcd tvUa dlkdL vh fi aihnj vshkn d; tvUkn fhg'vn HPhId Hg suUn nU sfcd tvUa dlkd vh nv Ohni hglohM – fhf hglknf fi aihnj vshkn....

تصویر خبر
بالگرد-آپاچی-عربستان--دو-سبزی-فروش-یمنی--را-به-شهادت-رساند
برچسب های مرتبط: