دوشنبه 20 دی 1395 ساعت 23:51

بیرجند- ایرنا- فرمانده انتظامی سربیشه گفت: حدود 47 کیلوگرم حشیش در تعقیب و گریز ماموران با قاچاقچیان مواد مخدر و دستگیری 2 نفر سرنشین یکدستگاه خودرو خوردو عبوری در این شهرستان کشف شد.

fdvOkn- hdvkh- tvlhkni hkjzhld svfdai 'tj: pnUn 47 ;dgU'vl pada nv jurdf U 'vdc lhlUvhk fh rhIhrIdhk lUhn lonv U nsj'dvd 2 ktv svkadk d;nsj'hi oUnvU oUvnU ufUvd nv hdk aivsjhk ;at an. pnUn 47;dgU'vl pada nv svfdai ;at an fdvOkn- hdvkh- tvlhkni hkjzhld svfdai 'tj: pnUn 47 ;dgU'vl pada nv jurdf U 'vdc lhlUvhk fh rhIhrIdhk lUhn lonv U nsj'dvd 2 ktv svkadk d;nsj'hi oUnvU oUvnU ufUvd nv hdk aivsjhk ;at an.

تصویر خبر
حدود-47کیلوگرم-حشیش-در-سربیشه-کشف-شد
برچسب های مرتبط: