دوشنبه 20 دی 1395 ساعت 23:56

تهران-ایرنا- الحسن واتارا رئیس جمهور ساحل عاج فرمانده ارتش، پلیس و ژاندارمری این کشور را روز دوشنبه و بعد از شورش بخشی از نظامیان برکنار کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

jivhk-hdvkh- hgpsk Uhjhvh vmds OliUv shpg uhO tvlhkni hvjaT Pgds U Chknhvlvd hdk ;aUv vh vUc nUakfi U fun hc aUva foad hc kzhldhk fv;khv ;vn. vmds OliUv shpg uhO tvlhknihk hvjaT Pgds U Chknhvlvd vh fv;khv ;vn jivhk-hdvkh- hgpsk Uhjhvh vmds OliUv shpg uhO tvlhkni hvjaT Pgds U Chknhvlvd hdk ;aUv vh vUc nUakfi U fun hc aUva foad hc kzhldhk fv;khv ;vn.

تصویر خبر
رئیس-جمهور-ساحل-عاج-فرماندهان-ارتش--پلیس-و-ژاندارمری-را-برکنار-کرد
برچسب های مرتبط: