دوشنبه 20 دی 1395 ساعت 23:57

عادل فردوسی‌پور و برنامه‌اش گزارشی پخش کرد درباره ماجرای قهر کی‌روش که ته آن به یک خواست مهم می‌رسید!

uhng tvnUsd‌PUv U fvkhli‌ha 'chvad Poa ;vn nvfhvi lhOvhd riv ;d‌vUa ;i ji Hk fi d; oUhsj lil ld‌vsdn! uhng fvhd fv'ajk ;d‌vUa vhi;hv nhn:vtjk hdk si ktv! uhng tvnUsd‌PUv U fvkhli‌ha 'chvad Poa ;vn nvfhvi lhOvhd riv ;d‌vUa ;i ji Hk fi d; oUhsj lil ld‌vsdn!

تصویر خبر
عادل-برای-برگشتن-کی-روش-راهکار-داد-رفتن-این-سه-نفر-
برچسب های مرتبط: