دوشنبه 20 دی 1395 ساعت 23:58

به گزارش مشرق، سرپرست باشگاه و سرمربی نفت تهران با ارسال نامه هایی به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال خواهان تجدید نظر و واخواهی پرونده محرومیت علی دایی شدند.سرپرست باشگاه و سرمربی نفت تهران با ارسال نامه هایی به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال خواهان تجدید نظر و واخواهی پرونده محرومیت علی دایی شدند. احکام […]

fi 'chva lavrT svPvsj fha'hi U svlvfd ktj jivhk fh hvshg khli ihdd fi ;ldji hkqfhxd tnvhsdUk tUjfhg oUhihk jOndn kzv U UhoUhid PvUkni lpvUldj ugd nhdd ankn.svPvsj fha'hi U svlvfd ktj jivhk fh hvshg khli ihdd fi ;ldji hkqfhxd tnvhsdUk tUjfhg oUhihk jOndn kzv U UhoUhid PvUkni lpvUldj ugd nhdd ankn. hp;hl O…I khli aivdhvd U nhdd fi ;ldji hkqfhxd fi 'chva lavrT svPvsj fha'hi U svlvfd ktj jivhk fh hvshg khli ihdd fi ;ldji hkqfhxd tnvhsdUk tUjfhg oUhihk jOndn kzv U UhoUhid PvUkni lpvUldj ugd nhdd ankn.svPvsj fha'hi U svlvfd ktj jivhk fh hvshg khli ihdd fi ;ldji hkqfhxd tnvhsdUk tUjfhg oUhihk jOndn kzv U UhoUhid PvUkni lpvUldj ugd nhdd ankn. hp;hl O…I

تصویر خبر
نامه-شهریاری-و-دایی-به-کمیته-انضباطی