سه شنبه 21 دی 1395 ساعت 08:55

به ماما جهت پایگاه بهداشتی در شهر تهران نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. نوشته استخدام ماما جهت پایگاه بهداشتی در شهر تهران اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi lhlh Oij Phd'hi finhajd nv aiv jivhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs phwg klhdkn. kUaji hsjonhl lhlh Oij Phd'hi finhajd nv aiv jivhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl lhlh Oij Phd'hi finhajd nv aiv jivhk fi lhlh Oij Phd'hi finhajd nv aiv jivhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs phwg klhdkn. kUaji hsjonhl lhlh Oij Phd'hi finhajd nv aiv jivhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-ماما-جهت-پایگاه-بهداشتی-در-شهر-تهران
برچسب های مرتبط: