سه شنبه 21 دی 1395 ساعت 09:41

به چند فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه در تهران نیازمندیم. ۳ روز در هفتهمتقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره ... نوشته استخدام فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه در تهران اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi Ikn tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi nv jivhk kdhclkndl. ۳ vUc nv itjiljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi nv jivhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi nv jivhk fi Ikn tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi nv jivhk kdhclkndl. ۳ vUc nv itjiljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi nv jivhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-فروشنده-خانم-جهت-کار-در-فروشگاه-در-تهران
برچسب های مرتبط: